รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
136 หมู่ 5 บ้านหนองคา   ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 40150
เบอร์โทรศัพท์ 043-438044 เบอร์แฟกส์ 043-438044


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :