เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เพลงมาร์ชเวียงวงกตวิทยาคม

พวกเราเหล่าฟ้าเหลืองเวียงวงกต  ล้วนสวยสดสง่างามอร่ามศรี
การศึกษาล้ำหน้าพัฒนาชีวี  เราน้องพี่นี้ยึดมั่นนิรันดร์ไป
เขาภูเวียงเคียงคู่กับพวกเรา  ไดโนเสาร์ล้านปีมีความหมาย
โอบอุ้มรักชักนำทั้งใจกาย  หลอมดวงใจให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียว
เวียง  สวยสดด้วยมือของพวกเรา
วง  ภูเขาอุดมด้วยป่าไม้เขียว
กต  กติกา  มารยาท  งามจริงเชียว
รัก  กลมเกลียวสามัคคีพี่น้องเรา