ว.ก.ค. คนทุกคนมีภาระต้องทำ  แม้เป็นเด็ก ก็มีภาระอย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน  หมายความว่า     จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น  อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต  ให้สุจริต  แจ่มใส และเฉลียวเฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ  และมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง    ( พระบรมราโชวาท)

ข่าวสาร      |       เกียรติประวัติ      |      ข้อมูลสารสนเทศ       |       รวมภาพกิจกรรม     |      รายงานผลการเรียน       |       Admin

เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มบริหารงาน
พื้นที่บริการการศึกษา
การพัฒนาโรงเรียน
จุดมุ่งหมายความสำเร็จ
เพลงมาร์ชเวียงวงกต

        |     พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562        |             

 

 

นายสุรวุฒิ  นักปราชญ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

               ฝ่ายบริหาร
       กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
       กลุ่มสาระภาษาไทย
       กลุ่มสาระสังคมศึกษา
       กลุ่มสาระศิลปะ
       กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
       กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
       กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
       นักการภารโรง
           ข่าวสารจากเวียงวงกตวิทยาคม

 

นายวิชิต  เถาว์เมฆ

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สนง.สภาการศึกษา
สนง.การอุดมศึกษา
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
   สพร.
   สพค.
   สนผ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สำนักงาน สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษา

กองทุนกู้ยืมการศึกษา
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
สสค.

สพม.เขต25

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

สสวท

กบข

 

สมาคมครูฟิสิกส์

เว็บไซต์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ

          ข่าวสารจาก  สพม. 25

   

 

 

 

 

 

ว.ก.ค.

เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
[ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ]
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
 
จำกัด [เข้าสู่เว็บไซต์]
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา
 
อาเซียน มหาวิทยาลัย มหาจุฬา
 
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
 
ขอนแก่น [เข้าสู่เว็บไซต์]

             ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม จาก  สพม.25

   
 

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.25

เว็บไซต์หน่วยงาน สพฐ.

                    ข่าวสารด้านการศึกษา  

 

 

  

   =(คลิกเลือกด้านล่าง)             ข่าวการศึกษาน่ารู้
     

 
   

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

ผู้จัดการ

 โพสต์ทูเดย

ไทยโพสต์

 มติชน

สยามรัฐ

ข่าวสด

คม ชัด ลึก

เนชั่นสุดสัปดาห์

 กรุงเทพธุรกิจ

 เนชั่นแชนแนล

 ฐานเศรษฐกิจ

Bangkok Post

   =(คลิกเลือกด้านล่าง)          ข่าวจากคุรุสภา
ธงชาติอาเซียน
       ลาว
     กัมพูชา
    เวียดนาม
   อินโดนีเซีย
    ฟิลิปปินส์
    มาเลเซีย
     พม่า
      บรูไน
      สิงคโปร์
      ไทย

 

   

            ข่าวสารวงการคอมพิวเตอร์

 
                 เพิ่มเติมความรู้  
 
     
                          WWK

 
                 
                 

 

 

|    Download         |       องค์กร/โครงการ       |            ผลงานนักเรียน          |       บทคัดย่อและผลงานของครู    |

 

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25

135-136  ต.ในเมือง   อ.เวียงเก่า    จ.ขอนแก่น   40150

Tel : 043-438044      Fax : 043-438044     

   สถิติผู้เยี่ยมชม    :  หน้านี้ใช้เวลา  LOAD  ทั้งสิ้น  0.15  วินาที  :

@2019-2020  Under Evolution       Edit&Applied  by  Wiangwongkotwittayakom

Power by  :  ATOMY  EVOLUTION   9.0