ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบกิจกรรม  ชุดที่ 1

เอกสารประกอบกิจกรรม  ชุดที่ 2

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

 

 

คู่มือการจัดกิจกรรม

ลูกเสือเนตรนารี

จากเว็บไซต์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
การติดตามประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2560
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม PLC สพม.25
กิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
วันวชิราวุธ ปี2560
ภาพกีฬาเวียงวงกตเกมส์ ปี2560
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี2560
กิจกรรมทัศนศึกษาที่ จ.สกลนคร ปี2560
วันธงชาติไทย  ปี2560
การติดตามการจัดการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
การประเมินสถานศึกษาสีขาว  ปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี2560
  กิจกรรมวันอาเซียน ปี2560
  กิจกรรมวันแม่ ปี2560
  กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2560
  กิจกรรม 28 ก.ค.60
กิจกรรมเข้าพรรษา ปี2560
  กิจกรรมวันลูกเสือ  1 ก.ค. 2560
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี2560
  กิจกรรมชมรมคนรักในหลวง  จ.ขอนแก่น
  ผู้ว่าราชการขอนแก่นพบ  คณะครูและนักเรียน ว.ก.ค.
  ภาพต้อนรับ ดร.บรรจง  พงษ์ศาสตร์ พร้อมคณะ
พิธีปัจฉิมนิเทศ  ม.3 ม.6  ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
โครงการป้องกันยาเสพติด
งานพฤกษศาสตร์โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
กิจกรรมงานวันครู 16 ม.ค. 60
ภาพทัศนศึกษาที่อยุธยา
ค่ายลูกเสือเวียงวงกต ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่  ปี 2560
  กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ปี 2559
ภาพเวียงวงกตเกมส์ ปี2559
ภาพพิธีลูกเสือ  25 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ภาพงานลอยกระทง  ประจำปี 2559
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ปี2559
  พิธีถวายความอาลัย  ร.๙     (โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม)
  ภาพประเมินสถานศึกษาสีขาว
วันวิทยาศาสตร์และอาเซียน ปีการศึกษา2559
  ค่ายภาษาอังกฤษ
  กิจกรรมวันแม่  ว.ก.ค.
  วันภาษาไทย ปีการศึกษา2559
  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
  แห่เทียนเข้าพรรษ  ปี2559
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
พิธีลูกเสือ  1 ก.ค.59
ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
กิจกรรมอบรมสวมหมวกนิรภัย
ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี2558
กิจกรรมทัศนศึกษาที่ จ.บุรีรัมย์
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ว.ก.ค.
กิจกรรมงานวันพ่อ ปี2558
พิธีลูกเสือวันวชิราวุธ 25 พ.ย.2558
ภาพการประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา2557

ภาพเวียงวงกตเกมส์  ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และอาเซียน 18 ส.ค.58
กิจกรรมงานวันแม่  ปี2558
กิจกรรมเข้าพรรษา ปี2558
พิธีลูกเสือ 1 ก.ค. 58
การตรวจประเมินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
กรุงไทยสานฝัน ปีการศึกษา2558

ภาพพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา2558

 

ทัศนศึกษา  หนองคาย-บ้านเชียง

ภาพงานวันครู 16 ม.ค. 2558

วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือทุ่งลุยลาย