เพลงมาร์ชเวียงวงกตวิทยาคม

พวกเราเหล่าฟ้าเหลืองเวียงวงกต ล้วนสวยสดสง่างามอร่ามศรี
การศึกษาล้ำหน้าพัฒนาชีวี เราน้องพี่นี้ยึดมั่นนิรันดร์ไป
เขาภูเวียงเคียงคู่กับพวกเรา ไดโนเสาร์ล้านปีมีความหมาย
โอบอุ้มรักชักนำทั้งใจกาย หลอมดวงใจให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียว
เวียง สวยสดด้วยมือของพวกเรา
วง ภูเขาอุดมด้วยป่าไม่เขียว
กต กติกา มารยาท งามจริงเชียว
รัก กลมเกลียวสมัคคีพี่น้องเรา